За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1301/26.04.2013 г

  • 25 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1301/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Монтаж на оборудване за цифрово радиоразпръскване с национален обхват в съществуваща телевизионна ретранслаторна станция” с местоположение имот 150417 по плана на с. Голеш

Галерия