За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1302/26.04.2013 г.

  • 25 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1302/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Извършване на основен ремонт на съществуваща жилищна сграда и пристройка към нея” с местоположение УПИ III-491, кв. 40 по плана на с. Иваново

България в Юнеско

Галерия