За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1303/26.04.2013 г.

  • 25 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1303/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на обособен участък за разкрояване на детайли за мебели и монтаж на автоматизиран манипулатор” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.72 по кадастраланата карта на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия