За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1304/26.04.2013 г.

  • 25 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1304/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за ПИ 205029, с. Николово, община Русе” с местоположение имот 205029 по плана на с. Николово

България в Юнеско

Галерия