За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1305/26.04.2013 г.

  • 25 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1305/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на две нови стопански сгради с предназначение за интензивно отглеждане на бройлери и с общ капацитет 38 000 броя места за птици” с местоположение имот 003026 по плана на с. Борисово

България в Юнеско

Галерия