За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1325/29.04.2013 г.

  • 28 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1325/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в гори, собственост на Община Борово” с местоположение имоти 000274, 05611.176.1, 05611.172.1, 05611.176.3, 05611.164.1, 000131, 064124 по плана на с. Обретеник, гр. Борово, с. Брестовица и с. Горно Абланово

България в Юнеско

Галерия