За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1330/29.04.2013 г.

  • 28 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1330/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.165, самостоятелни обекти 63427.1.165.3, 63427.1.165.6, 63427.1.165.9 по кадастраланата карта на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия