За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1335/29.04.2013 г.

  • 28 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1335/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на ферма за отглеждане на калифорнийски червей и производство на биохумус” с местоположение УПИ VII-179, кв. 35 по плана на с. Попина

България в Юнеско

Галерия