За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1598/23.05.2013 г.

  • 22 Май 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1598/23.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Строеж на гараж и 2 стаи” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.3056 по кадастралната карта на гр. Дулово

България в Юнеско

Галерия