За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1601/23.05.2013 г.

  • 22 Май 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1601/23.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на уличен водопровод” с местоположение по ул. Александровска в участъка от пл. Свобода до ул. Николаевска, гр. Русе

България в Юнеско

Галерия