За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1623/27.05.2013 г.

  • 26 Май 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1623/27.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на ферма за отглеждане на калифорнийски червей” с местоположение УПИ V, кв. 16 по плана на с. Ситово

България в Юнеско

Галерия