За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1635/27.05.2013 г.

  • 26 Май 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1635/27.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща за гости” с местоположение УПИ VІІІ- 1242, кв. 122 по плана на гр. Сливо Поле

България в Юнеско

Галерия