За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1633/27.05.2013 г.

  • 26 Май 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1633/27.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на сграда в хранителен магазин” с местоположение УПИ XXІІ-176, кв. 31 по плана на с. Старо Село, общ. Тутракан

България в Юнеско

Галерия