За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1666/28.05.2013 г.

  • 27 Май 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1666/28.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с гараж” с местоположение УПИ ІІ-260, кв. 11 по плана на гр. Мартен

България в Юнеско

Галерия