За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1665/28.05.2013 г.

  • 27 Май 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1665/28.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща за гости” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.506.487 по кадастралната карта на гр. Силисра

България в Юнеско

Галерия