За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1664/28.05.2013 г.

  • 27 Май 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1664/28.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение УПИ V-663, кв. 48 по плана на с. Ясеновец

България в Юнеско

Галерия