За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1662/28.05.2013 г.

  • 27 Май 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1662/28.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи офиси в Медицински център” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4760 по кадастралната карта на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия