За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1708/03.06.2013 г.,

  • 02 Юни 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1708/03.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на инсталация за произвидство на дървени въглища по ретортен способ” с местоположение ПИ с идентификатор 11449.73.1044 по кадастралната карта на с. Владимировци, общ. Самуил

България в Юнеско

Галерия