За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1836/14.06.2013 г.

  • 13 Юни 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1836/14.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на гараж със склад в магазин за дрехи втора употреба” с местоположение УПИ XІV-842, кв. 21 по плана на гр. Сливо поле

България в Юнеско

Галерия