За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № АО 3014/17.06.2013 г.

  • 16 Юни 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № АО 3014/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на автоцентър за изкупуване, демонтаж и разкомплектоване на ИУМПС и продажба на авточасти- втора употреба” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.899 по кадастралната карта на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия