За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1851/17.06.2013 г.

  • 16 Юни 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1851/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж за селскостопанска техника и инвентар, пропуск, гараж, кантар, битова сграда и разширение на съществуващ офис” с местоположение УПИ X-43, кв. 8 по плана на гр. Дулово

България в Юнеско

Галерия