За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1878/17.06.2013 г.

  • 16 Юни 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1878/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ "Радост" в гр. Русе” с местоположение УПИ I-2744, кв. 52 по плана на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия