За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1879/17.06.2013 г.

  • 16 Юни 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1879/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес - лятна градина към сезонна кафетериа. Изграждане на соларна инсталация за бойлер за гореща вода към сграда със стаи за квартирно настаняване. Закупуване на оборудване, обзавеждане и автомобил” с местоположение УПИ V, кв. 33 по плана на с. Малък Поровец, общ. Исперих

България в Юнеско

Галерия