За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1881/17.06.2013 г.

  • 16 Юни 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1881/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуващ производствен цех в бар - клуб с банкетна зала” с местоположение УПИ І, кв. 129 по плана на с. Дянково, общ. Разград

България в Юнеско

Галерия