За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1882/17.06.2013 г.

  • 16 Юни 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1882/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на сграда - столова в шивашки цех” с местоположение имот 065002 в землището на с. Веселец, общ. Завет

България в Юнеско

Галерия