За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1880/17.06.2013 г.

  • 16 Юни 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1880/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на комплекс - 4 къщи за гости” с местоположение УПИ X-262, кв. 22 по плана на гр. Алфатар

България в Юнеско

Галерия