За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1883/17.06.2013 г.

  • 16 Юни 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1883/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” за ПИ с идентификатор 63427.115.1 по кадастралната карта на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия