За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1885/17.06.2013 г.

  • 16 Юни 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1885/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на четири броя къщи за гости” с местоположение УПИ ІII-285, кв. 11 по плана на с. Поляна, общ. Ситово

България в Юнеско

Галерия