За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1904/18.06.2013 г.

  • 17 Юни 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1904/18.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП - ИПРЗ за УПИ І-545 в Източна промишлена зона на гр. Русе”

България в Юнеско

Галерия