За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2168/05.07.2013 г.

  • 04 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2168/05.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ-5355 (идентификатор 63427.2.5766), кв. 199 по плана на гр. Русе, предвиждащ изграждане на нови обществено-обслужващи сгради - супермаркет, магазин за промишлени стоки, заведение за хранене и автомивка” с местоположение УПИ ІІ-5355, кв. 199 по плана на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия