За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2169/05.07.2013 г.

  • 04 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2169/05.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.400 по кадастралната карта на гр. Дулово

България в Юнеско

Галерия