За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2170/05.07.2013 г

  • 04 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2170/05.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на овощна градина-орехово насаждение” с местоположение имот № 059013 в землището на село Копривец, общ. Бяла

България в Юнеско

Галерия