За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2172/08.07.2013 г.

  • 07 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2172/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на църква "Възнесение Господне"” с местоположение УПИ X-568, кв. 11 по плана на с. Искра, общ. Ситово

България в Юнеско

Галерия