За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2173/08.07.2013 г.

  • 07 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2173/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на църква "Свети Георги Победоносец"” с местоположение УПИ V, кв. 6 по плана на с. Попина, общ. Ситово

България в Юнеско

Галерия