За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2193/08.07.2013 г.

  • 07 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2193/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за хранителни стоки (търговски комплекс) и офис” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.357 по кадастралната карта на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия