За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2194/08.07.2013 г.

  • 07 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2194/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 63427.2.4493 по КК на гр. Русе и създаване на устройствена основа за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки на първия етаж”

България в Юнеско

Галерия