За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2195/08.07.2013 г.

  • 07 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2195/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на допълваща застройка - гараж” с местоположение УПИ XXVIII-38, кв. 36 по плана на с. Черник, общ. Дулово

България в Юнеско

Галерия