За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2197/08.07.2013 г.

  • 07 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2197/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПП, предвиждащ укрепване на газопроводно отклонение Русе чрез укрепително съоръжение на площ 800 кв. м и корекция на част от дере с дължина 40 м” с местоположение имоти с номера 65.155 и 65.156 в землището на село Каран Върбовка, общ. Две могили

България в Юнеско

Галерия