За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2198/08.07.2013 г.

  • 07 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2198/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преоборудване на 14 броя действащи базови станции за предоставяне на телекомуникационна услуга” с местоположение сгради с идентификатори 63427.5.487.1, 63427.178.31.1, 63427.2.1683.2, 63427.1.192.5, 63427.7.463.4, 63427.3.146.1, 63427.2.88.3, 63427.6.157.2, 63427.2.2601.11, 63427.4.582.8, 63427.4.312.1, 63427.7.56.1, 63427.1.158.1, 63427.2.792.5 по кадастралната карта на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия