За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2199/08.07.2013 г.

  • 07 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2199/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на сграда - животновъдна ферма и поставяне на два броя бункери за фураж” с местоположение имот №024011 в землището на с. Ястребово, общ. Русе

България в Юнеско

Галерия