За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2204/09.07.2013 г

  • 08 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2204/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуващ хранителен магазин и пристройка на стълбище” с местоположение УПИ І-712, кв. 41 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново

България в Юнеско

Галерия