За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2224/09.07.2013 г.,

  • 08 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2224/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар с помещение за обитаване” с местоположение имот №058019 в землището на гр. Мартен

България в Юнеско

Галерия