За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2225/09.07.2013 г.

  • 08 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2225/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на земеделска земя - лозе за създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.609.4601 по кадастралната карта на гр. Разград

България в Юнеско

Галерия