За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2129/03.07.2013 г.

  • 02 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2129/03.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Кайнарджа” с местоположение път с. Средище-с. Давидово-с. Посев, път с. Светослав-с. Полковник Чолаково, път с. Добруджанка-с. Голеш, път с.Кайнарджа-с. Краново-с. Зарник

Галерия