За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2146/04.07.2013 г.

  • 03 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2146/04.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Техническо задание за изработване на ОУП на Община Главиница” с местоположение Община Главиница

Галерия