За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2203/08.07.2013 г.

  • 07 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2203/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни орехови насаждения и изграждане на лека ограда по имотните граници на площите, в които ще се създадат трайните насаждения” с местоположение поземлени имоти с номера 048038, 048024, 048025, 049010 и 049012 в землището на сели Нисово, община Иваново

Галерия