За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2275/11.07.2013 г.

  • 10 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2275/11.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка и надстройка към съществуващ търговски обект с цел увеличаване на търговската площ и обособяване на втори етаж за офиси” с местоположение УПИ VIII-355, кв. 189 по плана на гр. Исперих

Галерия