За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2276/12.07.2013 г.

  • 11 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2276/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на инвестиционен проект за изграждане на цех за производство на резервоари” с местоположение поземлен имот 020003 в землището на с. Желязковец, общ. Самуил

Галерия