За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2277/12.07.2013 г.

  • 11 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2277/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на ферма за отглеждане на червен калифорнийски червей” с местоположение поземлен имот 017015 в землището на с. Чернолик, общ. Дулово

Галерия