За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2278/12.07.2013 г.

  • 11 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2278/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на битови помещения и гаражи” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1048 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия